Hrvatske vode na području Virovitičko-podravske županije provode projekte u vrijednosti milijardu kuna

Foto: K. Toplak

Hrvatske vode na području Virovitičko-podravske županije provode projekte u vrijednosti milijardu kuna, moglo se to čuti na sastanku virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovih suradnika, Marija Klementa i Darka Žužaka, kao i gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina sa Zoranom Đurokovićem, generalnim direktorom Hrvatskih voda i njegovim suradnicima.

Generalni direktor Zoran Đurković, naglasio je kako su Hrvatske vode i do sada, a tako će biti i u budućnosti, u svim dosadašnjim projektima uvijek bile partner Virovitičko-podravskoj županiji i svim općinama i gradovima na našem području. A projekti, vezani za vodno gospodarstvo na području Virovitičko-podravske županije, doista su brojni.

Na području Virovitičko-podravske županije, odobrene su aglomeracije u Pitomači, Slatini, tu je i izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Virovitici. U budućnosti su i projekti vezani za područje Špišić Bukovice, Suhopolja i Gradine. Na području Virovitičko-podravske županije, brojni su sustavi navodnjavanja, a novih će biti i u budućnosti (Lukač, Čađavica, Đolta II. faza…). Kada se sve zbroji, dolazi se do gotovo milijarde kuna za ulaganje u vodno komunalnu infrastrukturu.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović je generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića upoznao sa županijskim aktivnostima, vezanim na sustavima navodnjavanja. Naime, ovo ljeto je otvoren sustav Đotla, pri kraju su i radovi na Novom Gradcu – Detkovac, a uskoro će krenuti radovi na još jednom iznimno važnom projektu.

“Uskoro nam slijedi raspisivanje javne nabave za radove na izgradnji sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška II. Projektom II. faze Kapinci – Vaška predviđeno je proširenje dosadašnjeg Sustava navodnjavanja za dodatnih 568 hektara. Područje proširenja sastoji se od dva dijela – sjevernog, uz naselje Novaki, površine 128 ha, te južnog, uz naselje Višnjica, površine 440 ha. Navedeno obuhvaća područje općina Sopje i Suhopolje, odnosno naselja, Gornji Miholjac, Novaki, Cabuna i Vaška. Prema projekciji, Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza će se putem cjevovoda spojiti na postojeći sustav, te će se i ovih 568 hektara, također natapati vodom iz rijeke Drave. Virovitičko-podravska županija daje potporu svim projektima kojima će se poboljšati i način i kvaliteta života, stanovnika koji žive na ovom području, a u tome su joj Hrvatske vode vjeran partner”, istaknuo je župan Andrović.

Značajan je i projekt kojim se nakon 50 godina kreće u uređenje Virovitičkih ribnjaka zajedno s Ođenicom za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice. Gradonačelnik Kirin, govorio je o njemu kao i projektima, općina koje su „naslonjene“ na grad Viroviticu (Suhopolje, Špišić Bukovica, Gradina, Lukač).

Za grad Viroviticu od posebne je važnosti projekt uređenja Ođenice, i to njezinog gornjeg sliva gdje se nalaze Virovitički ribnjaci. U planu su dvije faze radova. Prva faza navedenog projekta predstavlja izgradnju akumulacije 10., 11. i 12. ribnjaka, rekonstrukciju akumulacije Razbojište s izgradnjom nove građevine temeljnog ispusta u lijevom boku brane te revitalizaciju svih jezera (tzv. izmuljivanje), krajobrazno uređenje na 5. ribnjaku i uređenje okoliša na 1., 2. i 3. ribnjaku. Druga faza predstavlja prenamjenu i rekonstrukciju retencije Franjevina (Svinjčina) u akumulaciju, uređenja vodotoka do akumulacije Bajer, izgradnju akumulacije Bajer, rekonstrukciju i dogradnju postojećeg cestovnog mosta u Antunovcu, izgradnju dvije nove ustave i rekonstrukciju postojeće ustave Antunovac s ciljem podizanja vodnog lica na vodotoku Ođenica. Podsjetimo, ugovor o sufinanciranju izrade glavnog i izvedbenog projekta uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice, potpisan je ovog ljeta, a sami radovi nakon ishođenja dozvola iznosili bi oko 200.000.000 kuna. U budućnosti se planira navedeni projekt prijaviti na Mehanizam za oporavak i otpornost.

Na području Pitomače, projekt je Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača vrijedan više od 262 milijuna kuna, a na sastanku u Virovitičko-podravskoj županiji bilo je i riječi o projektu vodoopskrbe Križnice.

Zamjenik župana Darko Žužak, govorio je o planiranim projektima na području Orahovice, Zdenaca, Čačinaca, Crnca, Nove Bukovice, Slatine, Mikleuša, Voćina, Čađavice, Sopja. Uz aglomeraciju Slatina, tome se posebno ističe jedan projekt na području Grada Orahovice o kojem je govorio zamjenik župana Darko Žužak. Riječ je o uređenju korita rijeke Vučice, posebno onog dijela koji prolazi kroz grad Orahovice čime će se urediti i očistiti korito Vučice.

(Virovitičko-podravska županija)

Nema komentara

Komentiraj